Nyheter

 • Nasjonalt e-kvalitetssystem

  Nasjonalt e-kvalitetssystem

  Under den åpne høringen 27. mars 2017, om ny mobbelov, ble det gitt mulighet for å sende innspill direkte til KUF-komiteen. Det har OdinStiftelsen gjort, og systemet stiftelsen mener må på plass kan du lese om her.

  18.04.2017 09:51
 • Åpen høring - Ny mobbelov

  Åpen høring - Ny mobbelov

  Den 27. mars 2017 deltok vi under KUF-komiteens åpne høring om lovforslaget til ny mobbelov.

  Les mer…
  18.04.2017 09:00
 • MOBBEFRI -  MED ET TASTETRYKK

  MOBBEFRI -  MED ET TASTETRYKK

  MOBBEFRI -  i Lillestrømbankens Lokalbidrag.

  Vi er kjempe stolte av å ha fått med appen “MOBBEFRI” i årets lokalbidrag, og håper bankens kunder stemmer på oss.

  Les mer…
  29.03.2017 16:01
 • Antimobbearbeidets mange tilfeldigheter

  Antimobbearbeidets mange tilfeldigheter

  Antimobbesatsingen er tilfeldig. Ingen vet nøyaktig hvor mange barn som blir mobbet hver dag, uke eller måned. Ingen vet heller sikkert hvordan en skal få bukt med det. I dag er barn og foresatte overlatt til tilfeldighetene i antimobbearbeidet og i saksbehandlingen av mobbesaker. En forbedring av situasjonen synes å hvile på nasjonale, regionale og lokale personers evne og vilje til å ta tak. Kunnskapsministeren viser vilje. Fredag la han frem et lovforslag, et nytt kapittel om skolemiljø i opplæringsloven, for Stortinget. Enda kunne han gått lenger, og sørget for at tilfeldighetene i antimobbearbeidet nå var over.

  Les mer…
  21.02.2017 16:31
 • Det er fortsatt mulig å stemme på oss

  Det er fortsatt mulig å stemme på oss

  Vi blir så glade for alle stemmer. Tusen takk til alle kundene i Lillestrøm Banken som har gitt sin stemme.

   

  Les mer…
  09.11.2016 23:38

Flere nyheter

Media

 • Fakkeltog

  Fakkeltog

 • Tilsyn

  Tilsyn

 • Kunnskapsministeren

  Kunnskapsministeren

 • Det betyr alt for meg

  Det betyr alt for meg

 • Odins pappa og MC-paraden

  Odins pappa og MC-paraden

 • Tiltaksplan mot mobbing

  Tiltaksplan mot mobbing

 • Fakkeltog
 • Tilsyn
 • Kunnskapsministeren
 • Det betyr alt for meg
 • Odins pappa og MC-paraden
 • Tiltaksplan mot mobbing

    

  

   

  

     

 

OdinStiftelsen ble opprettet i kjølevannet av at Odin (13) tok sitt eget liv 19. mars 2014 etter å ha blitt mobbet i flere år. Stiftelsen jobber hver dag for at barn skal få en bedre - og mobbefri - hverdag:

 • Å spre informasjon og kompetanse om mobbing og senskader.
 • Ivareta barn og foreldre i mobbesaker.
 • Påvirke myndighetene og politikere til å bedre barns rettssikkerhet og støtteapparat.
 • Jobbe for opprettelsen av et nasjonalt ressurssenter.

Stiftelsen består av fire personer og har kontor på Aurskog. Arbeidet er basert på innsamlede midler og støtte, og vi retter en stor takk til alle som hjelper oss i arbeidet for en mobbefri hverdag for alle barn. 

OdinStiftelsen skriver