Nyheter

 • HVA BETYR DET Å VÆRE RAUS #MOBBING?

  HVA BETYR DET Å VÆRE RAUS #MOBBING?

  I går stilte vi spørsmålet, om hva det betyr å være raus når det gjelder mobbing. Det gjorde vi, fordi det er verdensdagen for psykisk helse i dag og temaet i år er: "Vær raus". OdinStiftelsen mener raushet er egenskapen som bør gjennomsyres i alt arbeid mot mobbing.

  Les mer…
  10.10.2018 14.30
 • Siste nytt fra bloggen: "Bagatellmessige årsaker" fører ikke til slossing!

  Siste nytt fra bloggen: "Bagatellmessige årsaker" fører ikke til slossing!

  Det er nedslående å lese artikkelen til Mordt og Bratten i dag: "Jenter sloss på grunn av "blikking" i skolegården". Nedslående, hverken fordi jenteslossing eller "blikking" er noe nytt, for det er det ikke, men fordi skolen ser ut til å lukke øynene, ørene og absolutt ikke ta disse ungdommene på alvor. "Bagatellmessige årsaker" fører ikke til slossing! Les mer her.

  24.09.2018 18.31
 • Nytt høringsinnspill fra OdinStiftelsen

  Nytt høringsinnspill fra OdinStiftelsen

  Utdanningsdirektoratet har tilbudt OdinStiftelsen å komme med innspill i to saker. Den første handler om tidsfrister i fylkesmennenes saksbehandling i skolemiljøsaker, den andre om oppreisning og erstatning. Høringsinnspillet kan leses her.

  11.02.2018 22.52
 • Ny offentlig ordning er på trappene - for alle barn

  Ny offentlig ordning er på trappene - for alle barn

  Fylkesvise mobbeombud blir en ny ordning i arbeidet mot mobbing. Etter et prøveprosjekt i noen fylker, skal Kunnskapsdepartementet nå forme den fremtidige rollen ombudene skal få. En viktig - og gledelig - endring fra prøveperioden, er at ordningen skal gjelde for alle barn og unge  i utdanningsløpet.  

  Les mer…
  26.09.2017 09.03
 • Nasjonalt e-kvalitetssystem

  Nasjonalt e-kvalitetssystem

  Under den åpne høringen 27. mars 2017, om ny mobbelov, ble det gitt mulighet for å sende innspill direkte til KUF-komiteen. Det har OdinStiftelsen gjort, og systemet stiftelsen mener må på plass kan du lese om her.

  18.04.2017 09.51

Flere nyheter

Media

 • Fakkeltog
 • Tilsyn
 • Kunnskapsministeren
 • Det betyr alt for meg
 • Odins pappa og MC-paraden
 • Tiltaksplan mot mobbing

    

  

   

  

     

 

OdinStiftelsen ble opprettet i kjølevannet av at Odin (13) tok sitt eget liv 19. mars 2014 etter å ha blitt mobbet i flere år. Stiftelsen jobber hver dag for at barn skal få en bedre - og mobbefri - hverdag:

 • Å spre informasjon og kompetanse om mobbing og senskader.
 • Ivareta barn og foreldre i mobbesaker.
 • Påvirke myndighetene og politikere til å bedre barns rettssikkerhet og støtteapparat.
 • Jobbe for opprettelsen av et nasjonalt ressurssenter.

Stiftelsen består av fire personer og har kontor på Aurskog. Arbeidet er basert på innsamlede midler og støtte, og vi retter en stor takk til alle som hjelper oss i arbeidet for en mobbefri hverdag for alle barn. 

OdinStiftelsen skriver