I det siste

­

­

Flere nyheter

­

­

Vi kan hjelpe

­

­

­

­

En av syv opplever mobbing i skolen.

Nesten halvparten av disse opplever at voksne ikke vet og mange opplever at de voksne ikke tar tak.

Det må vi gjøre noe med, for konsekvensene kan bli store.

 

Stiftelsen jobber hver dag for at barn skal få en bedre - og mobbefri - hverdag. Det gjør vi gjennom å;

  • ivareta barn og foresatte i mobbesaker,
  • spre informasjon, erfaring og kompetanse,
  • hjelpe offentlig ansatte i kvalitetsutviklingen,
  • påvirke utdanningssystemet og sikre kvalitet,
  • utvikle løsninger og
  • bygge et nasjonalt senter.

­

Vi holder foredrag og workshops for barn og voksne

Elever, foresatte, skoleansatte og alle andre som ønsker å lære mer om mobbingens alle sider.

Les mer HER

­

­­

Den gode opplevelsen

I møte med barn søker vi å skape det "trygge" rommet for gode samtaler.

Vi opplever å få god kontakt og de deler av sine opplevelser.

Les mer HER

­

Lurer du på hvordan vi tenker og arbeider?

Ta kontakt her 

­

­­

­

                           FACEBOOK

Totalsum:
    Til kassen