Nyheter

 • Nytt høringsinnspill fra OdinStiftelsen

  Nytt høringsinnspill fra OdinStiftelsen

  Utdanningsdirektoratet har tilbudt OdinStiftelsen å komme med innspill i to saker. Den første handler om tidsfrister i fylkesmennenes saksbehandling i skolemiljøsaker, den andre om oppreisning og erstatning. Høringsinnspillet kan leses her.

  11.02.2018 22.52
 • Ny offentlig ordning er på trappene - for alle barn

  Ny offentlig ordning er på trappene - for alle barn

  Fylkesvise mobbeombud blir en ny ordning i arbeidet mot mobbing. Etter et prøveprosjekt i noen fylker, skal Kunnskapsdepartementet nå forme den fremtidige rollen ombudene skal få. En viktig - og gledelig - endring fra prøveperioden, er at ordningen skal gjelde for alle barn og unge  i utdanningsløpet.  

  Les mer…
  26.09.2017 09.03
 • Nasjonalt e-kvalitetssystem

  Nasjonalt e-kvalitetssystem

  Under den åpne høringen 27. mars 2017, om ny mobbelov, ble det gitt mulighet for å sende innspill direkte til KUF-komiteen. Det har OdinStiftelsen gjort, og systemet stiftelsen mener må på plass kan du lese om her.

  18.04.2017 09.51
 • Åpen høring - Ny mobbelov

  Åpen høring - Ny mobbelov

  Den 27. mars 2017 deltok vi under KUF-komiteens åpne høring om lovforslaget til ny mobbelov.

  Les mer…
  18.04.2017 09.00
 • MOBBEFRI -  MED ET TASTETRYKK

  MOBBEFRI -  MED ET TASTETRYKK

  MOBBEFRI -  i Lillestrømbankens Lokalbidrag.

  Vi er kjempe stolte av å ha fått med appen “MOBBEFRI” i årets lokalbidrag, og håper bankens kunder stemmer på oss.

  Les mer…
  29.03.2017 16.01

Flere nyheter

Media

 • Fakkeltog
 • Tilsyn
 • Kunnskapsministeren
 • Det betyr alt for meg
 • Odins pappa og MC-paraden
 • Tiltaksplan mot mobbing

    

  

   

  

     

 

OdinStiftelsen ble opprettet i kjølevannet av at Odin (13) tok sitt eget liv 19. mars 2014 etter å ha blitt mobbet i flere år. Stiftelsen jobber hver dag for at barn skal få en bedre - og mobbefri - hverdag:

 • Å spre informasjon og kompetanse om mobbing og senskader.
 • Ivareta barn og foreldre i mobbesaker.
 • Påvirke myndighetene og politikere til å bedre barns rettssikkerhet og støtteapparat.
 • Jobbe for opprettelsen av et nasjonalt ressurssenter.

Stiftelsen består av fire personer og har kontor på Aurskog. Arbeidet er basert på innsamlede midler og støtte, og vi retter en stor takk til alle som hjelper oss i arbeidet for en mobbefri hverdag for alle barn. 

OdinStiftelsen skriver