FELLENDE RAPPORT I MOBBESAK

FELLENDE RAPPORT I MOBBESAK

OdinStiftelsen har lest fylkesmannens rapport og har følgende kommentarer:

Vassbonn-rapporten er et veldig godt eksempel på verdien av enkeltvedtak. Det er liten tvil om at det er dokumentasjon som vil være avgjørende for å fastlå hvorvidt en sak behandles i tråd med lovverket. Det viser seg også i denne rapporten, der fylkesmannen gjennomført vektlegger dokumentasjon i sin jakt etter lovoppfyllelse. Slik vil det også være dersom saker prøves for domstolen. 

Vassbonn-rapporten tilkjennegir det store behovet for kompetanseheving i skolene. Her innrømmes drypp av innsatser og tiltak for å bedre den felles forståelsen i skolen, men det er nettopp felles forståelse, holdninger og rutiner som feller skolen. Her finner fylkesmann at tilfeldighetene råder.

Lovverket skal sørge for likebehandling. Vassbonn-rapporten viser at om og hvordan saker blir tatt tak i, er personavhengig. Det holder ikke - alle skal vite at det tas tak på samme måte!    

Nettopp derfor må vi beholde enkeltvedtak, men gjøre prosessen bedre. OdinStiftelsen har derfor foreslått at prosessen gjøres elektronisk, fra første henvendelse til saken er sluttbehandlet. Det vil kvalitetssikre både saksbehandlingen og dokumentasjon. Denne løsningen har vi spilt inn til Kunnskapsdepartementet i høringssvaret vedrørende de nye lovforslagene i opplæringsloven.

All ære til fylkesmann, for grundig og solid arbeid i saken. I det som har vært en fryktelig tøff prosess, vet vi dette medholdet gjør godt for familien.

14.09.2016 13:39
Totalsum:
    Til kassen
    lagt til handlevogn