Høringsinnspill NOU 2015:2

Det er med stor glede OdinStiftelsen noterer seg regjeringens engasjement i mobbeproblematikken, fremskyndingen av djupedalsrapporten og valget om å gjøre behandlingen åpen og rask. Barna fortjener det! OdinStiftelsens erfaringer fra Odin- og Liland-sakene, samt de mange tusen henvendelser stiftelsen har mottatt siden dens etablering,  gjør at vi ønsker å bidra med enda noen perspektiver.

Du kan lese hele brevet vårt her: Høringsinnspill

23.06.2015 09:59
Totalsum:
    Til kassen
    lagt til handlevogn