MOBBEFRI -  MED ET TASTETRYKK

MOBBEFRI -  MED ET TASTETRYKK

MOBBEFRI -  i Lillestrømbankens Lokalbidrag.

Vi er kjempe stolte av å ha fått med appen “MOBBEFRI” i årets lokalbidrag, og håper bankens kunder stemmer på oss.

Én kanal å forholde seg til, sørger for bedre effektivitet og at vi jobber i samme retning - barna blir SETT, HØRT OG TATT PÅ ALVOR!  

Gjennomgående for alle mobbesaker vi ser er at det tar for lang tid og mange er usikre på hvordan man skal gå frem. Resultatet blir dårlig kommunikasjon og løsninger som ikke er til det beste for barnet.

Vi mener at ved å gi alle gruppene tilgang til den samme informasjonen, mulighet til å følge saksgangen, dele kunnskap og hente inspirasjon vil vi få en skole som ivaretar barna våre på en mye bedre måte. Vi fjerner tilfeldighetene.

Bedre kvalitet og likebehandling må sikres. MOBBEFRI skal

  • gjøre det lett å si fra,
  • skape åpenhet gjennom informasjonsflyt,
  • fjerne usikkerhet til krav, lover og saksbehandling,
  • redusere tiden som brukes til dokumentbehandling
  • skape motivasjon for læring og utvikling,  
  • engasjere skoler og offentlig ansatte gjennom interaktive verktøy og delingsarenaer.

Drømmen er å lage en app som vil forenkle og hjelpe elever, foresatte, skolene og kommunene. Vi mener at denne appen vil skape åpenhet, ærlighet og fjerne tidstyver.

På denne måten vil ikke mobbing kunne eskalere. På sikt kan vi unngå mobbing helt!

Vil du være med å skape en MOBBEFRI skole?

Lillestrømbanken sier: Trykk her

29.03.2017 16:01
Totalsum:
    Til kassen
    lagt til handlevogn