Mobbingens sett, hørt og tatt på alvor

Mobbingens sett, hørt og tatt på alvor

Den 27. mai d.å. peker Indre Akershus blad på en gjenganger i arbeidet mot mobbing: Elevers utfordringer med mobbing møtes av voksnes forsvar og henvisning til tiltak. I Aurskog-Høland er det liten tvil - elevene roper høyt og tydelig i elevundersøkelsen, om en tredobling i antall elever som blir utsatt for mobbing i kommunen. Dette er elevenes fakta!

OdinStiftelsen savner en anerkjennelse av det elevene forsøker fortelle voksne. Før elevenes subjektive opplevelse er det som anses gjeldende og førende for videre satsninger, vil vi bomme i antimobbearbeidet. Definisjonen er imidlertid ikke helt knirkefri.

Den subjektive opplevelse betyr at vi må gi slipp på å skulle finne fakta et øyeblikk. Opplevelser er nemlig følelser, og følelser er jo ikke fakta. Alle har vi opplevelser, gjerne forskjellige i samme situasjon, helt uavhengig av alder. I arbeidet mot mobbing trenger vi å bli flinkere på å akseptere barn og unges opplevelser, uavhengig av våre egne, og bruke vår kompetanse på å finne løsninger til beste for barna og de unge.

Antimobbearbeidet trenger sårt et slikt utgangspunkt. Da først kan en få til de nødvendige skifter på de velkjente utfordringene, som bagatellisering, tilfeldig saksbehandling og sviktende effekt. OdinStiftelsen mener alt antimobbearbeid må fokusere på å støtte, hjelpe og utvikle hvordan vi - voksne - møter og jobber med barn og unge for å få til en forbedring!

OdinStiftelsen tar utgangspunkt i at alle barn og unge skal bli "SETT, HØRT OG TATT PÅ ALVOR". Det innebærer å oppdage utfordringer og følge med i barnas omgang, altså se dem. Videre, handler det om å lytte og evne innta en annens perspektiv, altså faktisk høre etter. Til sist, må vi ta tak i det vi blir fortalt, vurdere hvordan vi kan utvikle oss og våre systemer, slik at barn og unge opplever tryggheten som ligger i at de blir tatt på alvor.

Fylkes- og kommunepolitikere kan med fordel jobbe for at sine "barn", altså foresatte og skolene, blir sett, hørt og tatt på alvor mer fremover. OdinStiftelsen er gjerne med og støtter, hjelper og utvikler i det videre arbeidet mot mobbing.

(En versjon av denne teksten er publisert som leserinnlegg i Indre Akershus blad 7. juni 2019, bak betalingsmur).

Kristiansand, 4. juni 2019
Katrine Hoff
ped.rådgiver, OdinStiftelsen

09.06.2019 13:53
Totalsum:
    Til kassen
    lagt til handlevogn