NI GRUNNER TIL AT FAMILIEN STYRKES MED TILTAKSPLANEN

NI GRUNNER TIL AT FAMILIEN STYRKES MED TILTAKSPLANEN

Altfor lenge har foreldre opplevd det samme som barna - en mangel på å bli sett, hørt og tatt på alvor! Med innføringen av tiltaksplanen mot mobbing er vi på vei mot en slutt på dette. Gjennom de tiltak som ligger i planen, kommer faktisk begge (mot)parter styrket ut. Derfor er OdinStiftelsen positive til tiltaksplanen.

Som de mange andre som mener noe om mobbing, var også OdinStiftelsen spent på hva den nye tiltaksplanen mot mobbing skulle inneholde. Selv om detaljer lar vente på seg, mener vi bestemt det er et første skritt mot å bli sett, hørt og tatt på alvor.

At skolen skal gjennom et kompetansehevingsopplegg er bra. Det virker som det er skolene som sliter mest som i første omgang pålegges å gjennomføre opplegget, mens de øvrige skoler blir tilbudt det samme. OdinStiftelsen mener selvfølgelig at alle skoler skal gjennomgå opplegget, for mobbing fins på alle skoler!

Lovverket ønskes regulert i tiltaksplanen, slik at skolens handlingsplikt blir enda tydeligere. Skolens ansatte er allerede forpliktet til å handle, men med den nye planen skal kravene skjerpes ytterligere. Det innebærer at skolene får et enda større ansvar for å etablere et system - et HMS-system - for elever. Dette skal implementeres i alle ledd og involvere alle ansatte i skolen. OdinStiftelsen har mer enn en gang opplevd at det er rengjøringspersonalet som er den første til å fange opp at noe ikke er som det skal hos en elev. Tiltaksplanen betyr at også de skal få tydeligere krav om å melde fra til skoleleder.

La oss si det er meldt en sak til rektor, men at situasjonen ikke blir bedre etter samtaler med han/henne. Tiltaksplanen foreslår da at du, som foresatt, skal klage rett til fylkesmann. Det gir mye bedre mening enn i dag, hvor en først må klage til skolen - til instansen en ikke har nådd frem! Det betyr også at mange ukers forsinkelse forsvinner.

Fylkesmannen skal også gjennom et kompetansehevingsopplegg. I tillegg skal kontoret gis ressurser til å utvide sin avdeling og dermed kunne hente inn solid kompetanse. Fylkesmann skal også gis større myndighet overfor skolene. Til sammen vil dette kunne snu om på dagens situasjon, hvor fylkesmannen hverken har kompetansen eller nok makt.

For å fortsette vår fiktive sak, la oss si at heller ikke klagen til fylkesmannen fører frem. Da skal en gis enda en mulighet til å klage, nemlig gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir). Direktoratet har så langt ikke hatt denne rollen, noe som - forhåpentligvis - betyr at de får muligheten til å ruste opp en meget kompetent avdeling.


Odins mamma, Katrine O.G., har virkelig kjent på kroppen hva det vil si å oppleve å stå alene. I sakene OdinStiftelsen møter, kan det se ut til å være en felles opplevelse i mobbesaker. Da er det bra at tiltaksplanen også ser dette, og ønsker å etablere en telefon- eller chat-tjeneste og ruste opp barneombudet. Barn og foresatte gis med det et sted å kunne henvende seg og få konkrete svar, og så vil barneombudet tre inn på barnas og de foresattes parti i "de vanskeligste mobbesaker", som det heter. Dette er viktig, og noe som virkelig vil kunne hjelpe og støtte i en fortvilet situasjon. En skal ikke lenger stå alene! Det er flott!

21.04.2016 20:48
Totalsum:
    Til kassen
    lagt til handlevogn