Ny offentlig ordning er på trappene - for alle barn

Ny offentlig ordning er på trappene - for alle barn

Fylkesvise mobbeombud blir en ny ordning i arbeidet mot mobbing. Etter et prøveprosjekt i noen fylker, skal Kunnskapsdepartementet nå forme den fremtidige rollen ombudene skal få. En viktig - og gledelig - endring fra prøveperioden, er at ordningen skal gjelde for alle barn og unge  i utdanningsløpet.  

Om ombudene, står dette å lese på Kunnskapsdepartementets nettsider: 

  • Stortinget vedtok i mai 2017 å innføre en ny ordning med fylkesvise eller regionale mobbeombud. Regjeringen støttet dette tiltaket og mener en slik ordning vil kunne bygge opp under både kompetansearbeidet, den økte innsatsen til støtte og veiledning for mobbeofre og de nye regelverksendringene. Regjeringen har allerede startet arbeidet med å forberede den nye ordningen. - (Læringsmiljø og mobbing, 2017)

Etter det stiftelsen forstår, har mobbeombudene i prøveperioden vært veldig forskjellige og hatt ulik betydning/ virkning. De har primært jobbet på videregående nivå, både med veiledning i enkeltsaker, informasjon og kursing, nettverksbygging og noen har vært aktive i samfunnsdebatten. Det er særlig tre endringer som er viktig å trekke frem:

  • Mobbeombudene skal ha fokus på alle barn og unge i utdanningsløpet, altså fra barnehagebarn til videregående elever.
  • Hvert fylke/ region skal ha et mobbeombud.
  • En nasjonal utforming vil kunne gi ombudene en standard, konkret rolle og nødvendig tyngde i sitt arbeid.

Utdanningsdirektoratet jobber nå iherdig med å utarbeide et forslag til Kunnskapsdepartementet på hvordan ombudsrollen kan utformes. På bakgrunn av en rapport fra prøveperioden og innspill fra en rekke offentlige og private aktører, skal direktoratet uttale seg om ombudenes rolle, virke, plassering, fagkompetanse og kvalitetssikring. I denne anledning har OdinStiftelsen deltatt på møte og levert et skriftlig innspill. Kunnskapsdepartementet har gitt direktoratet frist til 16. oktober 2017 med å levere sitt forslag. Stiftelsen vil følge med.

OdinStiftelsens innspill kan du lese her.

26.09.2017 09:03
Totalsum:
    Til kassen
    lagt til handlevogn