ØVELSE GJØR MESTER - OGSÅ FOR VOKSNE

ØVELSE GJØR MESTER - OGSÅ FOR VOKSNE

OdinStiftelsen er imot bot i form av penger, men veldig for bot i form av handling. Pengebot straffer elevene, mens handlingsbot vil hjelpe dem. Logikken er enkel: Håndteres ikke saker godt nok, må det øves!

I debatten om bøtelegging av skoler som ikke håndterer mobbesaker godt nok, kan en første tanke være at en skal straffes om en gjør noe galt og særlig når det gjelder barn. Det er OdinStiftelsen enig i at må få følger. Om pengebot vil gi ønsket effekt, er vi derimot slettes ikke så sikre på.

Pengebot vil straffe elevene

Vi vet skolene ikke er noen overskuddsforetak, men heller er organisasjoner som skal klare mer på stadig strammere (budsjetter)rammer. Blir de økonomiske (betingelser)(rammene) for stramme, kan det bety færre spes.ped.lærere og assistenter, at det ikke hentes inn vikarer, innkjøp av utstyr holdes tilbake osv. Da går det vel ut over elevene, gjør det ikke?

I tillegg vil trolig pengebot, ut fra dagens holdninger, føre til at skoler får et dårlig rykte og blir et sted man vil unngå. Før vi berømmer skoler for å stå frem med avdekking av mobbesaker og utfordringer, vil vi altså kunne oppleve at en ny rangeringsfaktor lokalt og regionalt trer ikraft, som igjen kan få uheldige konsekvenser for den enkelte skole og dermed elevene.  


Poenget med pengebot er vel at det er de voksne skolelederne og lærerne, som ikke har gjort jobben sin i mobbesaker, skal få seg en smekk på fingrene? Det kan ikke OdinStiftelsen se at de gjør på denne måten. Ved handlingsbot, derimot, kan effekten bli stor.

Også voksne må øve for å bli bedre

En handlingsbot, slik OdinStiftelsen ser for seg, vil inneholde et pålegg om å samarbeide med et  fagteam med solid kompetanse. Teamet kommer inn i skolen og vurderer hvor "skoen trykker", og gjennomfører så et tilpasset opplegg for skolen. Her kan skolen gis verktøy, samt tips og triks til avdekking og håndtering, slik at de (ikke bare) blir bedre rustet i gjeldende sak, men også i den neste. På denne måten kan en sørge for kvalitetssikring. Er vi heldige, settes det samtidig igang noen prosesser med positivt utfall, for eksempel, at;-

  • kommunen må betale for fagteamet, ergo "svir" det litt hver gang, som kan føre til
  • at det legges press på utdanningssjefen,som igjen kan føre til
  • at det legges press på rektor om å bedre sin og personalets kompetanse, som igjen gjør
  • at det fokuseres på å lage bedre rutiner og ordninger i skolen, som igjen gjør
  • at skolene - forhåpentligvis - fanger opp og håndterer neste sak bedre, som igjen sikrer
  • at elevene blir sett, hørt og tatt på alvor!


Det er sikkert mange flere elementer som er i spill enn de nevnt ovenfor. Selv med utgangspunkt i økonomisk motivasjon, vil det kunne oppstå positive og langt mer ønskelige prosesser og effekter enn den for pengebot. Målet er - alltid - å sørge for at alle barn blir sett, hørt og tatt på alvor!

22.04.2016 15:18
Totalsum:
    Til kassen
    lagt til handlevogn