Historie

OdinStiftelsen ble etablert høsten 2014, til minne om Odin (13), som tok sitt liv etter mange års kamp mot mobbing. Hans utsagn - "Det hjelper ikke å si ifra - de gjør ikke noe uansett" har blitt utgangspunktet og drivkraften for det arbeidet stiftelsen skal drive med. Odins mamma, Katrine Olsen Gillerdalen, ønsker med OdinStiftelsen å bidra til en endret oppfatning i samfunnet som gjør at alle barn kan oppleve å bli sett, hørt og tatt på alvor

Formål

Stiftelsen har som formål å være en alminnelig, ideell stiftelse som skal drive med forebyggende arbeid mot mobbing og eventuelt ettervern, herunder spre kompetanse om hvordan mobbing oppstår, hvordan det kan oppdages og hvordan det kan håndteres og stanses. Det fremheves at OdinStiftelsen skal være en politisk og religiøs uavhengig stiftelse. 

Visjon

Vi skal gjøre livet mobbefritt!

Stiftelsens verdier

Vi er en inkluderende stiftelse. Med erfaring og kunnskap gir vi forståelse og råd.

Vi er proaktive - opptatt av å finne solide og kreativt gode løsninger.

Vi skaper varige endringer gjennom å påvirke utdannings-, juss- og helsepolitikken, samt ved å bidra til kompetanseheving og -utvikling.

Vi søker å finne de positive løsninger fremfor å straffe partene. Det er snakk om å dele ansvar, ikke skyld.

Målsetninger

  1. Etablere et nasjonalt kompetanse- og ressurssenter.
  2. Kompetanseheve og -utvikle skolene i Norge.
  3. Bidra til større bevissthet, engasjement og innsats i antimobbearbeidet.