MOBBING

NRK - Hva er mobbing?

Mobbing er et begrep som benyttes ulikt i ulike sammenhenger. Begrepet mobbing benyttes ofte om alt fra erting til voldelig overgrep. For å bekjempe mobbing er det viktig at vi har en felles forståelse for hva mobbing er. Vi definerer mobbing som:

  • "Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en eller flere rettet mot noen har vanskelig for å forsvare seg. Systematisk utestengning eller gjentatt erting på en ubehagelig måte er også mobbing."

På denne bakgrunn kan vi si at mobbing har tre viktige kjennetegn:

  • Trakassering er ondsinnet og rammende
  • Den pågår over tid
  • Det er ubalanse i styrkeforholdet, både fysisk og psykisk

Det er viktig å understreke at opplevelsen av mobbing er subjektiv. Definisjonsretten ligger hos den som føler seg utsatt for mobbing.

Kilde:
Manifest mot mobbing 2011-2014.

(NRK)

 

Lesestoff

                                                                 Klikk på boken du vil vite mer om.

Totalsum:
    Til kassen
    lagt til handlevogn