Krenkelse er erting

Du blir krenket når noen med vilje gjør noe mot deg som virker negativt, urettferdig og agressivt, en handling du ikke klarer forsvare deg mot fordi den eller de andre oppleves sterkere enn deg. 

Typer krenkelser:

  • Å bli lugget, dyttet, slått, sparket, å få tingene sine ødelagt med vilje, å bli fulgt etter hjem fra skolen, å bli stengt inne osv.
  • Å få stygge blikk, bli utestengt fra de andre, bli kalt stygge ting, at det lages usanne rykter om deg, å bli truet, å bli plaget på telefonen osv.
  • At det skrives noe stygt om eller til deg, for eksempel, på lapper, på vegger, på bussen, på Internett, i meldinger osv. 

Mobbing er gjentatte krenkelser

Å bli mobbet vil si at du blir krenket mer enn bare én gang, altså at det blir en "vane". Den eller de andre må ville gjøre dagen din kjipt. I tillegg må den eller de andre oppleves som "sterkere" enn deg, altså at det er vanskelig eller umulig å forsvare seg. 

Forskning viser at det er flest gutter som mobber åpenlyst, mens det er flest jenter som driver skjult mobbing.  

 

Ingen spesielle kjennetegn

Læringssenteret.no peker på at det ikke er noen grunn til at akkurat du blir valgt ut til å skulle bli mobbet. Det er heller ingen spesielle grunner til at noen skal velge å krenke eller mobbe andre.

Mobbing er ulovlig

Når mobbing skjer, sier loven at vi må si ifra og gjøre noe med det. Det betyr at du må si fra til en voksen, at foreldre må si fra til skolen, en lærer må si fra til rektor osv. På skolen er det rektor som skal ta tak i mobbingen. Mobbing er ulovlig.

 

Vet du om noen som blir mobbet?

Ingen fortjener å bli mobbet. At det er én person som opplever mobbing, er én for mye. Ikke se på at noen blir krenket eller mobbet. Om du sier stopp, vil de andre som ser på syns du er tøff og støtte deg, kanskje ikke første gang, men etterhvert. Si også ifra til en voksen så snart du kan. Mobbing er de voksnes problem å finne ut av.

 

For barn

For ungdom

Digital mobbing

Quiz: Hva vet du om mobbing?
Om mobbing
Om mobbing

   

Om mobbing
Om hva du kan gjøre