Informasjon

Vi tilbyr

Samtaler med elever:

 • snakker om mobbing
 • forteller, spør og får svar
 • øver gjennom aktivitet

Foredrag for foresatte:

 • litt om Odins historie
 • erfaringer fra antimobbearbeid
 • tips til refleksjon

Skolepakke:

 • Samtale elever
 • Foredrag foresatte
 • Workshop lærere
 • Kollokvie skoleledelse
 • Rapport til (fylkes)kommune