Informasjon

Mange elementer i antimobbearbeidet

OdinStiftelsen bidrar til positive endringer i arbeidet mot mobbing, både gjennom direkte påvirkning og gjennom utvikling av kvalitetsutviklende løsninger. Alle parter må ivaretas og delta - fra den enkelte elev og helt opp til departementsnivå. Et slikt helhetlig perspektiv danner utgangspunktet for de produktene/løsningene vi tilbyr i dag og de vi utvikler. 

Figuren til høyre viser hvordan vi tenker antimobbearbeidet skal se ut.

Vi tilbyr

Bistand i enkeltsaker

Informasjonsarbeid

Pakketilbud