MOBBESAKER KAN LØSES

MOBBESAKER KAN LØSES

Målet må være å sikre likebehandling i mobbesaker. I dag fungerer det ikke slik. Saksbehandlingen tar for lang tid, ofte er det mangel på dokumentasjon, kunnskapen er for mangelfull og hvorvidt det tas tak hviler for mye på enkeltpersoners vilje. I mange tilfeller tas det ikke tak i det hele tatt. Les mer her

27.09.2016 13:31
Totalsum:
    Til kassen
    lagt til handlevogn