V

VISJON

Vi skal gjøre livet MOBBEFRITT!

V

Verdier

Vi er en inkluderende stiftelse.

Med erfaring og kunnskap gir vi forståelse og råd.

Vi er proaktive - opptatt av å finne solide og kreativt gode løsninger.

Vi skaper varige endringer ved å påvirke utdannings-, helse- og juspolitikken,

samt ved å bidra til kompetanseheving og -utvikling.

Vi søker å finne positive løsninger fremfor å straffe partene.

   

Det er handler om å plassere ansvar, ikke dele skyld.

V

Vedtekter

§2. Formål

Stiftelsen har som formål å være en alminnelig, ideell stiftelse som er politisk og religiøs
uavhengig.

Stiftelsen skal drive med arbeid mot mobbing, herunder spre og videreutvikle kompetanse og engasjement for forebygging og håndtering av mobbing gjennom foredrag og opplæringskape et helhetlig system med løsninger som sikrer bedre kvalitet og resultater i antimobbearbeidet, samt påvirke politisk utvikling på relevante områder for barn og unge.

Totalsum:
    Til kassen
    lagt til handlevogn