OdinStiftelsen engasjerer seg i arbeidet mot mobbing, også politisk. Gjennom uttalelser i høringer, på møter med politikere og ellers i det offentlige rom, påvirker og bidrar stiftelsen til veien videre. Altfor mange barn og unge opplever mobbing i dag. For at det skal nytte å si ifra, må det tas tak i bagatelliseringen. For å oppnå resultater, må kvaliteten på saksbehandlingen bedres. Begge deler har fordel av at det skapes et helhetlig system i antimobbearbeidet. Den beste effekten oppnår vi når alle parter involvert opplever å bli SETT, HØRT OG TATT PÅ ALVOR.

Alle skal oppleve å bli SETT, både foresatte, lærere, skoleledere og - ikke minst - barn og unge. Derfor engasjerer OdinStifelsen seg direkte i skolen, både gjennom elevsamtaler, foresatteforedrag, workshop med lærere og kollokvier med skoleledere.

Alle skal oppleve at de blir HØRT, både foresatte, lærere, skoleledere og - ikke minst - barn og unge. Derfor jobber OdinStiftelsen for å bidra til utvikling og trygging av de som skal håndtere arbeidet mot mobbing. Elever trener hver dag på ferdigheter, hvorfor skal ikke vi voksne gjøre det samme i arbeidet mot mobbing?

Først når alle opplever de blir TATT PÅ ALVOR, kan foresatte, lærere, skoleledere og - ikke minst - barn og unge merke effekt. Derfor utvikler OdinStiftelsen verktøy, som sikrer kvalitet i forebygging og håndtering, inkluderer foresatte og sørger for effekt og resultater.

Totalsum:
    Til kassen
    lagt til handlevogn